Liên Hệ Công Ty TNHH PIERCING LINES – PLC WINDOW

CÔNG TY TNHH PIERCING LINES – PLC WINDOW
Giám đốc: Trương Sỹ Phong
Di Động : 0911.396.555

 
Địa chỉ : 91 – 93 Phùng Hưng, P.Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
 
Điện thoại :  02363 722 199 – 0911.396.555

Website :www.plcwindow.com  –  www.plcwindow.com.vn 

Email: plcwindow.info@gmail.com

Hotline: 0911.396.555

Share Button