nha khach da nang 3

PLC WINDOW THAM GIA GÓI THẦU NHÔM KÍNH CHO DỰ ÁN NHÀ KHÁCH ĐÀ NẴNG.

Hạng mục thi công: vách kính mặt dựng

Địa chỉ thi công: Tp Đà Nẵng.

Do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư.

Thời điểm thi công: năm 2015

nha khach da nang 3