aaa

CỬA ĐI HỆ XINGFA NHẬP KHẨU

1 4

Cửa đi 4 cánh
mở quay

11

Cửa đi 1 cánh mở quay
không fix

22

Cửa đi 2 cánh mở quay
fix trên

33

Cửa đi 4 cánh mở lùa
fix trên hệ 93

3 4

Cửa đi hệ
xếp trượt

CỬA SỔ HỆ XINGFA NHẬP KHẨU

44

Cửa sổ 2 cánh mở lùa
hệ 55

123

Cửa sổ 1 cánh mở quay
fix trên

33 1

Cửa sổ 2 cánh mở quay không fix

6 4

Cửa sổ
mở hất

ĐỊA CHỈ

91 Phùng Hưng – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Phone: 0911.396.555 – 0911.301.132
Email: syphong.plc@gmail.com