aaa

CỬA ĐI NHÔM JMA

a1 2

Cửa đi 4 cánh mở quay hệ
TAM 60

1 1

Cửa đi 1 cánh mở quay không fix – hệ TAM 60

33 2

Cửa đi 2 cánh mở quay, fix trên hệ TAM 60

1 2

Cửa đi 2 cánh mở lùa
hệ 80

2 1

Cửa đi 1 cánh mở quay hệ vát cạnh 55

CỬA SỔ NHÔM JMA

5 2

Cửa sổ 2 cánh mở lùa
hệ 55

4 3

Cửa sổ 1 cánh mở quay, fix trên hệ TAM 60

11 1

Cửa sổ 2 cánh mở quay, fix trên hệ tam 60

22 1

Cửa sổ mở hất hệ vát cạnh
55

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Phường Ghềnh Ráng – TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định.

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132

TRỤ SỞ CHI NHÁNH

89, 91, 93 Phùng Hưng – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132

CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Số 17 đường 30/04 – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132