aaa

CỬA ĐI HỆ XINGFA TRONG NƯỚC

11

Cửa đi 4 cánh
mở quay

a1 1

Cửa đi 1 cánh mở quay
không fix

a2 1

Cửa đi 2 cánh mở quay
fix trên

a3 1

Cửa đi 2 cánh mở lùa
hệ 93

a4 1

Cửa đi 4 cánh mở lùa
fix trên hệ 93

33 1

Cửa đi hệ
xếp trượt

CỬA SỔ HỆ XINGFA TRONG NƯỚC

44

Cửa sổ 2 cánh mở lùa
hệ 55

a5 1

Cửa sổ 1 cánh mở quay

55

Cửa sổ 2 cánh mở quay
fix trên hệ tam 60

66

Cửa sổ
mở hất

ĐỊA CHỈ

91 Phùng Hưng – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Phone: 0911.396.555 – 0911.301.132
Email: syphong.plc@gmail.com