aaa

CỬA ĐI HỆ XINGFA TRONG NƯỚC

11

Cửa đi 4 cánh
mở quay

a1 1

Cửa đi 1 cánh mở quay
không fix

a2 1

Cửa đi 2 cánh mở quay
fix trên

a3 1

Cửa đi 2 cánh mở lùa
hệ 93

a4 1

Cửa đi 4 cánh mở lùa
fix trên hệ 93

33 1

Cửa đi hệ
xếp trượt

CỬA SỔ HỆ XINGFA TRONG NƯỚC

44

Cửa sổ 2 cánh mở lùa
hệ 55

a5 1

Cửa sổ 1 cánh mở quay

55

Cửa sổ 2 cánh mở quay
fix trên hệ tam 60

66

Cửa sổ
mở hất

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Phường Ghềnh Ráng – TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định.

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132

TRỤ SỞ CHI NHÁNH

89, 91, 93 Phùng Hưng – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132

CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Số 17 đường 30/04 – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Hotline: 0911.396.555 – 0911.301.132